Photo Rating Website
Strona Główna me gov ar melopea Mehdi Baala Melodija
Klasyfikacja kod stanowisk pracy

aaaaŚwiat Belmondoaaaa

Temat: opis funkcji bhpowca
Kod stanowiska Poziom kwalifikacji Nazwa stanowiska 315202.01 3 Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 315202.02 3 Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 315202.03 3 Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 315202.04 4 Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Witam - "yock" czy mógłbyś podać skąd wziąłeś powyższe kody zawodów Przyznam się, że osobiście do protokołu jak i karty wpp. korzystam z kodów zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia08.12.2004r w spr. klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 265 poz. 2644 z późn. zm.). Kody zawarte w w/w rozporządzeniu maja tylko 6 cyfr a nie 9 jak Ty podajesz. W rozporządzeniu tym nie ma podziału stanowisk behapowskich na takie jak wyżej podałeś ... związku z tym jeśli możesz to wyjaśnij do czego te kody używasz Dodam, że działalności gospodarczej nie prowadzę.
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1459Temat: Sekretarka, recepcjonistka itp
dosc przyjemna, wiadomo SPA, gabinety kosmetyczne:) ale jak to w hotelu pracuje nie raz i po 14 godzin.. :( musze dojezdzac do pracy bo niestety pracuje w innym miescie.. :( ciężko...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=268971


Temat: wskazówki
i musi wykonywać z racji wkonywanych zadań tech. BHP Pozdro YOCK Syntetyczny opis zawodu Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się współtworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładach pracy o różnej wielkości, różnych profilach produkcji i usług oraz różnej organizacji pracy. Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy kontrolują warunki pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, informują pracodawcę o zagrożeniach i nieprawidłowościach oraz przedkładają propozycje mające na celu usunięcie tych nieprawidłowości i zagrożeń. Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy opiniują instrukcje określające sposób wykonywania przez pracowników obowiązków zawodowych w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, określają stopień ryzyka na jakie są narażeni pracownicy w wyniku działania czynników szkodliwych dla zdrowia, współpracują z lekarzem przemysłowym, analizują przyczyny zachorowań na choroby zawodowe i określają działania zapobiegawcze, prowadzą dochodzenie powypadkowe, itp. Podstawy prawne wykonywania zawodu * Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 z 1985 ... 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 35 poz. 163 z późn. zmianami); * Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55 poz. 234 z późn. zmianami); * Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 36 poz. 202); * KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca ... higieny pracy); * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704). * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; * Norma PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania; * Ministerstwo Edukacji Narodowej Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 21 02, Warszawa 1996 r. ; * Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych: Program nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy 21 02 dla szkoły policealnej, Warszawa 1996. * Przewodnik po zawodach. Tom III. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998; * Lelińska K., Sołtysińska G.: Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999; * Łuczak A.: Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. CIOP, Warszawa 1998; Opis stanowisk pracy Wykaz typowych stanowisk pracy Kod stanowiska Poziom kwalifikacji Nazwa stanowiska 315202.01 3 Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 315202.02 3 Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 315202.03 3 Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 315202.04 4 Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Składowe kwalifikacji Kod kwalifikacji Nazwa kwalifikacji cząstkowej 315202.01 Ta wersja standardu nie posiada opisu Wykaz zadań zawodowych Kod zadania Nazwa zadania 315202.01 Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. 315202.02 Ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami BHP określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, przepisach prawnych i Polskich Normach. 315202.03 Podejmowanie współpracy w procesie wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości poprzez dokonywanie ich oceny pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii. 315202.04 Ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy. 315202.05 Formułowanie propozycji przedsięwzięć prawno-organizacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 315202.06 Stosowanie nowoczesnych technik biurowych i metod organizacji pracy. 315202.07 Korzystanie z dostępnych źródeł informacji celem poprawy warunków pracy. 315202.08 Uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy poprzez włączanie do założeń dokumentacji projektowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP. 315202.09 Ustalanie z właściwymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy, poziomu zagrożenia czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami. 315202.10 Współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy, z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi w zakresie problemów dotyczących BHP. 315202.11 Sporządzanie bieżących i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniających obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe określające wymagania BHP w realizowanym procesie pracy. 315202.12 Kontrolowanie stanu BHP w zakładzie pracy, sporządzanie sprawozdań i protokołów pokontrolnych oraz wniosków dotyczących spełniania wymagań BHP. 315202.13 Ocenianie ekonomicznych skutków wynikających z zagrożeń czynników szkodliwych, niebezpiecznych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 315202.14 Współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków (przesłuchiwanie poszkodowanych i świadków wypadków, wykonywanie szkiców miejsc wypadków i zbieranie innych...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1538


Temat: [RS] Tool - Lateralus
... naszej podświadomości. 111MB w paczkach po 100MB z 10% danych naprawczych Kod: http://rapidshare.com/files/210131779/TOOL_-04-_Lateralus.part1.rar http://rapidshare.com/files/210134498/TOOL_-04-_Lateralus.part2.rar
Źródło: peb.pl/showthread.php?t=93458Świat Belmondo

Designed By Royalty-Free.Org