Photo Rating Website
Strona Główna me gov ar melopea Mehdi Baala Melodija
metody pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim

aaaaŚwiat Belmondoaaaa

Temat: Praca z uczniem upośledzonym w szkole masowej
Mam ucznia upośledzonego w stopniu lekkim w szkole podstawowej w klasie IV. Czy ktoś ma może wypracowane metody i techniki stosowane w pracy z takim dzieckiem na tle całej klasy. Proszę...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1142Temat: zachowanie uczniów - wina nauczyciela ?
To nie jest staczanie dyskusji na inne tory. te chore dzieci funkcjonują w "normalnych" szkołach. Uczą się w klasach integracyjnych razem z dziećmi zdrowymi. Nawet jeżeli szkoła takich klas nie posiada, to praktycznie w każdej mniejszej szkole znajdzie się kilkoro takich dzieci. I tam nauczyciel nie ma do pomocy nauczyciela wspomagającego. Musi radzić sobie sam jednocześnie z wyniosłością "klasowej gwiazdy" i z atakami agresji dziecka z ADHD. W "normalnej klasie" musi jednocześnie realizować wybrany program nauczania, dostosować wymagania i metody pracy do uczniów z różnymi dysfunkcjami (a tych w szkołach coraz więcej) i bardzo często dostosować program do ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Klasa szkolna to zbiorowisko dzieci o odmiennych nawykach wyniesionych z domu rodzinnego, różnych systemach wartości i różnych uwarunkowaniach genetycznych. Każde z tych dzieci wymaga indywidualnego podejścia. Jest jednak pewien wspólny mianownik - zespół norm i zasad zachowania obowiązujący w danej społeczności szkolnej. I przestrzegania tych zasad należy konsekwentnie...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2457


Temat: Psychologia upośledzonych umysłowo - egzamin
Zagadnienia na egzamin: 1.Współczesne poglądy na upośledzenie umysłowe, współczesna definicja (wg DSM-IV), kryteria i klasyfikacja upośledzenia umysłowego. Norma intelektualna a upośledzenie umysłowe. 2.Testy do badań inteligencji wykorzystywane w diagnostyce upośledzenia umysłowego – ich charakterystyka i wykorzystanie. 3.Pomiar kompetencji społecznych i rozwoju społecznego osób z upośledzeniem umysłowym. 4.Rozwój społeczny osób z upośledzeniem umysłowym i jego uwarunkowania. 5.Aktualne problemy diagnozy i orzecznictwa osób z upośledzeniem umiarkowanym. 6.Wrażenia i spostrzeżenia osób upośledzonych umysłowo. Trudności edukacyjne wynikające z zaburzonego spostrzegania uczniów oraz możliwości ich rewalidacji. 7.Myślenie osób upośledzonych umysłowo; charakterystyka myślenia osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, oraz głębokim. Zaburzenia myślenia u osób niepełnosprawnych intelektualnie. 8.Osobowość osób upośledzonych umysłowo – zróżnicowanie struktury osobowości i jej zaburzenia. 9.Zachowania agresywne i autoagresywne osób niepełnosprawnych intelektualnie. 10.Metody terapii osób z zachowaniem agresywnym. 11.Procesy emocjonalno-motywacyjne osób z upośledzeniem umysłowym i ich zaburzenia. 12.Samoocena osób z upośledzeniem umysłowym. 13.Pamięć i uwaga osób z upośledzeniem umysłowym. 14.Autyzm i jego etiologia. Objawy autyzmu u dzieci i młodzieży. Autyzm a upośledzenie umysłowe. 15.Rodzaje oddziaływań i zasady postępowania psychopedagogicznego w pracy z dzieckiem autystycznym i jego rodziną. 16.Dziecko z Zespołem Downa – jego rozwój i rewalidacja. 17.Postawy społeczeństwa wobec osób upośledzonych umysłowo i ich rodzin. 18.Syndrom „wypalania się sił” u rodziców i profesjonalistów. 19.Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. 20.Charakterystyka psychopedagogiczna osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,456.html


Temat: Nowa podstawa programowa
opinię o potrzebie kształcenia specjalnego motywując to obniżonym poziomem intelektualnym, opóźnionym myśleniem logicznym, zaburzeniami w koncentracji uwagi, mała pojemnością pamięci, wolnym tempem pracy i szeregiem innych symptomów charakteryzujących upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim to znaczy, ze pewne rzeczy są dla tych dzieci nie do przeskoczenia. Uczę matematyki w szkole specjalnej i wiem, że w gimnazjum osoby te nie osiągaja myślenia formalnego. W ... z dziećmi , które ukończyły klasę szóstą na programie dostosowanym do ich możliwości? Przecież zrobiła nam się tutaj spora luka! Jak nie dostosuję programu do możliwości uczniów, to myślę, że niewiele...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5542


Temat: Dzieciństwo - tam zaczyna się problem
Da się. Da się po pierwsze określić co ma większy wpływ w danej sytuacji, reszta to statystyka Nie da się. Kilka przykładów: - dziecko upośledzone w stopniu lekkim. Upośledzone przez zaniedbywanie w rodzinie, czy zaniedbywane przez to, że upośledzone? Bite, bo upośledzone, czy upośledzone, bo bite? - agresja u dziecka po przemocy we wczesnym dzieciństwie. Agresja, bo bite, czy agresja, bo nieprawidłowy ... do jednej ze szkół pracuje jedną metodą. Inni pracują wykorzystując wiele podejść, co właśnie jest podejściem zintegrowanym. Natomiast Ja zakładam, że tak samo jak w każdej innej dziedzinie na nauki, zawsze, żeby rozwiązać problem- trzeba dotrzeć do jego źródła. Niekoniecznie, patrz: trening zastępowania agresji. Więc na jakiej podstawie oceniasz co jest prawidłowe podczas wychowania dzieci? Czy regularne bicie 8 letnej dziewczynki ma ... każdego klienta, unikanie generalizowania. patioli napisał/a: Rozpracowując to wszystko dla samego rozpracowania nie miałabym czasu na realną pracę. bardzo ciekawy argument, ale wydaje mi się póki co mniej istotny, więc napiszę...
Źródło: fp.zappytown.com/viewtopic.php?t=2577


Temat: Łęczycka (spec. dodatkowa oligo)
życia, gdyż w tym okresie jest najbardziej diagnostyczny. W przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym używamy go również i w przypadku do starszych dzieci. Jest znaną i trafna metodą badania dojrzałości percepcji i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Uwzględnia percepcję wzoru rysunkowego oraz graficzne odtworzenie wzoru wymagające koordynacji ruchów ręki i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Możemy wyróżnić 3 rodzaje zastosowania: 1.Rozwojowa metoda pomiaru dojrzałości percepcji i koordynacji wzrokowo – ruchowej – najczęściej bada się ten aspekt u dzieci idących do szkoły lub u dzieci z trudnościami szkolnymi, upośledzeniem umysłowym, dysleksją 2.Metoda badania zaburzeń percepcji układów spoistych na skutek uszkodzenia mózgu 3.Metoda badania przystosowania emocjonalnego Różne zastosowania służące różnym celom wymagają różnych systemów obliczania: 1.Pomiar funkcji poznawczych – dojrzałość percepcji wzrokowo – ruchowej – analizujemy przerysowanie figury ... – analizujemy popełnione błędy oraz czas w jakim dziecko wykonało przerysowanie. Ćwiczenia grafomotoryczne wg H. Tymichovej – modyfikacja Bogdanowicz •Tymichova pierwsza założyła i prowadziła szkołę dla dzieci dyslektycznych w Czechosłowacji •Są to materiały przydatne do zabawy dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat, szczególnie dla tych co nie lubią rysować o Ćwiczenia przygotowujące dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klasy „0” do nauki pisania o Do zajęć terapeutycznych dla dzieci starszych, mało sprawnych ruchowo, które piszą powoli i brzydko o Praca na zajęciach rewalidacyjnych z dziećmi upośledzonymi umysłowo, najczęściej w stopniu lekkim •Celem tych ćwiczeń jest pomoc w osiąganiu gotowości do nauki pisania. o korygowania nieprawidłowej techniki rysowania i pisania – usprawnianie i stymulacja zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej szczególnie u dzieci młodszych i niepełnosprawnych o korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych, a utrwalanie właściwych nawyków koniecznych podczas pisania o zapobieganie trudnościom o pokonywanie trudności •Ćwiczenia te składają się z 3 części: o ... o Szybkie męczenie się o Niski poziom graficzny rysunku – słaba percepcja wzrokowa o U dzieci co występuje niechęć do rysowania •Zasady: o Systematyczność zajęć – codziennie, co drugi dzień o Stałość miejsca i pory – bardzo ważne dla upośledzonych umysłowo o Zajęcia musza być prowadzone w obecności osoby dorosłej, nie zostawiamy dziecka samego sobie o Dziecko dostaje 1 wzór, nie pokazujemy mu kolejnych wzorów, może powtarzać wzory wcześniej rysowane o Podczas zajęć dziecko wykonuje tylko 1 nowy wzór o Wzór wykonujemy kilkakrotnie różnymi technikami o Wzory podawane są dziecku po kolei, wg trudności o Ćwiczenie wykonujemy tyle razy aż dziecko nabierze wprawy w swobodnym rysowaniu elementów takich jak: linia, koło etc. – jedynie w 3 części nie musi być identyczny wzór o W przypadku dzieci oburęcznych możemy te ćwiczenia wykonywać raz jedną, a raz drugą ręką.
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,738.html


Temat: Zagadnienia do egzaminu dr Bujnowska
I. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 1. Pojęcie niepełnosprawności oraz terminy bliskoznaczne (ksero materiałów z zajęć) 2. Modele niepełnosprawności (ksero materiałów z zajęć) 3. Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności (ksero materiałów z zajęć + rozdział II z J. Wyczesany „Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (str. 75-92) 4. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej: stanowisko zorientowane na ucznia, stanowisko zorientowane na program nauczania (ksero materiałów z zajęć) 5. Charakterystyka ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (mapy myśli) - technika tworzenia map myśli 6. Źródła zdobywania informacji o uczniu (mapy myśli) II. Nauczyciel w szkole ... 4. Refleksyjny nauczyciel w zmieniającej się szkole, rozdział I z książki (red.) B. Gołębniak „Uczenie metodą projektów”(str. 10 – 28 ) III. Organizacja pracy w szkole specjalnej 1. System kształcenia specjalnego w Polsce: system rewalidacji, szczeble nauczania, zajęcia z rewalidacji indywidualnej (ksero materiałów z zajęć) + artykuł M. Gołubiew – Konieczna z (red.) S. Sadowska „Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” (str. 15 – 27) – DO ODEBRANIA 20.01.2010 NA ZAJĘCIACH!!! 2. Metody kształcenia i ich zastosowanie w nauczaniu upośledzonych umysłowo w klasach starszych - pojęcia: metoda nauczania, metoda kształcenia, metoda kształcenia specjalnego - metody kształcenia stosowane w szkole ogólnodostępnej a metody kształcenia w szkole specjalnej - klasyfikacje metod kształcenia - czynniki wpływające na dobór odpowiedniej metody w szkole specjalnej - aktywne metody nauczania - charakterystyka wybranych metod kształcenia 3. Budowa konspektu lekcji (rozdział VIII z E. Pasternak „Materiały z metodyki nauczania…”) 4. Budowa sprawozdania z hospitacji lekcji (rozdział VIII z E. Pasternak „Materiały z metodyki nauczania…”) 5. Planowanie pracy w klasach starszych szkoły specjalnej (rozdział XIII z E. Pasternak „Materiały z metodyki nauczania…”) 6. Ocenianie: - rozdział V z J. Wyczesany „Kształcenie zintegrowane dzieci o...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,656.html


Temat: informacje z działalności
... w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach; - zapoznano się z informacją o realizacji zaleceń wynikających z kontroli przeprowa-dzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg i Specjalnym Ośrodku Wychowawczym...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=637


Temat: Odraczać czy nie odraczać od szkoły
Stopień upośledzenia umysłowego dziecka w kontekście odroczenia obowiązku szkolnego. Czy można przedłużyć wychowanie przedszkolne w odniesieniu do dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim? Zgodnie z art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty obowiązek szkolny w odniesieniu do dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim może być odraczany maksymalnie do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat – o ile takie dziecko posiada jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego występują rodzice dziecka.Należy bowiem pamiętać, że co do zasady dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim w systemie oświaty traktowane są na równi z dziećmi pełnosprawnymi. Należy także wyjaśnić, że z zgodnie z przepisem § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.) w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecaną formę ... specjalnego, określając zalecaną formę kształcenia w stosunku do dziecka z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego, można wskazać szkołę specjalną lub oddział specjalny – jednakże zwykle dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – kształci się w szkole ogólnodostępnej na zasadach dotyczących dzieci pełnosprawnych. Należy przy tym zawsze mieć na uwadze, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodziców - możliwa jest zatem także sytuacja, w której dziecko upośledzone w stopniu lekkim nie posiada w ogóle orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwestie związane z kształceniem specjalnym dzieci i młodzieży reguluje art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z ust. 1 art. 71b ustawy kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zgodnie z art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Od orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego. Zatem w odniesieniu do dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, nieposiadających jednakże orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wychowanie przedszkolne może być przedłużone – czyli w konsekwencji obowiązek szkolny może być odroczony - na zasadzie ogólnej określonej w art. 16...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=1150


Temat: ŹRÓDŁA czyli skąd czerpać widzę
: Ossolineum, 1982 KIELIAN Jacek : Zabawy plastyczne. – S, 157 – 160. W: Rozwój daje radość: terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim/ red. Jacek Kielian. – Gdańsk : Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2000 POPEK Stanisław : Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. – Warszawa : WSiP, 1985 POPEK Stanisław : Barwy i psychika: percepcja, ekspresja, projekcja. – Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 1999 Barwy w terapii, związek kolorów z emocjami SZULC Wita : Nauczanie sztuki i arteterapia. – S. 173 – 183. W: Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna: praca zbiorowa/ red. Dzierżymir Jankowski. – Poznań : Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1996 SZULC Wita : Praca z dzieckiem dyslektycznym w gabinecie arteterapii. – S. 421 – 426. W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny: praca zbiorowa/ red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. – Poznań : Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001 ARTYKUŁY Z CZASOPISM BARAN Zbigniew : Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 4, s. 195 - 198 BIELSKA Beata : Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji // ... : Dlaczego dziecko rysuje // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 45 – 47 Terapia plastyką GŁOWACKA Elżbieta : Formy aktywności i przestrzeni w rysunku dziecka neurotycznego // Plastyka i ... Małgorzata : Twórczość a rozwój dziecka // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6, wkładka metodyczna s. I - III JASTRZĄB Jadwiga : Techniki plastyczne w terapii dzieci dyslektycznych // Życie Szkoły. – 1985, nr 6, s. 317 - 322 KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata : Autoekspresja plastyczna dziecka wyrazem jego rozwoju // Wychowanie w Przedszkolu. – 1988, nr 9, s. 481 – 485 ... 54 - 57 LEWANDOWSKA Dorota : Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 38 – 40 Propozycje ćwiczeń ŁOSIEWICZ Aneta : Rysowanie odzwierciedla myślenie dziecka // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 10, s. 32 – 38 Rysunek jako nośnik emocji dziecka ŁUKOMSKA Elżbieta : Rola plastyki w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1, s. 32 – 39 MILLER Hanna : Twórczość plastyczna dziecka lekko upośledzonego umysłowo jako forma rewalidacji // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 124 - 128 MINTA Dorota : Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 1. s, 24 - 25 MOROZIEWICZ Marzanna : Rysunek dziecka upośledzonego umysłowo ... ćwiczeń OPALA Agnieszka : Rysunek dziecka: etapy rozwoju, znaczenie, aspekt psychologiczny twórczości plastycznej dziecka: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980 – 2002 // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, ... zajęć STAWECKA Anna : Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych: propozycja wprowadzenia elementów arteterapii // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 103 – 109 Wykorzystanie plastyki w terapii TARTAS Teresa : Ekspresja plastyczna dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 7, s. 410 – 412, 421 – 423 TOĆ Wanda : Ekspresja w sztuce dziecka // Wszystko dla Szkoły. – ... w procesie rozwoju mowy dziecka w wieku 5 – 7 lat // Wychowanie w Przedszkolu. – 1982, nr 7/8, s. 346 – 354 ZOCHNIAK Ida : Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie...
Źródło: artekolo.fora.pl/a/a,36.htmlŚwiat Belmondo

Designed By Royalty-Free.Org